Dane geometryczne

(Geometric Data)

Na podstawowe dane goemetryczne składają się informacje o układzie odcinków rzeki (River System Schematic), przekroje obliczeniowe, odległości pomiędzy przekrojami, współczynniki strat energetycznych (straty na tarcie oraz stratty związane z kontrakcją i ekspansją strumienia), układ węzłów wodnych. Dane dotyczące budwli wodnych (mostów, przepustów i jazów), które także należą do informacji geometrycznych, zostaną opisane w dalszych rozdziałach.