Dane o przepływach stacjonarnych

(Steady Flow Data)

Dane o przepływach stacjonarnych potrzebne są do wykonania obliczeń profili zwierciadła wody przepływów stacjonarnych. Na dane te składają się: reżim przepływu, warunki brzegowe oraz natężenie przepływu.