Analiza wielu profili

(Multiple Profile Analysis)

HEC-RAS potrafi wykonać obliczenia do 500 profili dla danego modelu geometrycznego w czasie jednego przebiegu obliczeń. Ich ilość, jaką użytkownik życzy sobie obliczać, wprowadza się jako jedną z danych przepływu (ang. flow data). Należy zadbać, aby dla każdego z profili ustanowione zostały odpowiednie warunki brzegowe. Po wykonaniu obliczeń użytkownik może przeglądać ich wyniki dla profilu pojedynczego lub ich kombinacji. Analiza przepływów niestacjonarnych pozwala uzyskać dokładny obraz napełnień maksymalnych na odcinkach rzek lub profile chwilowe. Użytkownik może wyświetlić wyniki dla co najwyżej 500 kroków czasowych.

Uwaga: zwiększanie liczby profili (dla przepływów stacjonarnych) i kroków czasowych (dla niestacjonarnych) wpływa na zwiększenie wielkości plików wynikowych.