Modelowanie węzłów wodnych

(Modeling Stream Junctions)

Jednym z dwóch możliwych sposobów zamodelowania rozgałęzienia lub połączenia strumieni jest metoda energetyczna – zwierciadło wody obliczane jest w kolejnych przekrojach przy pomocy bilansowania równania energii – nie bierzemy tu pod uwagę kątów pomiędzy strumieniami stanowiącymi węzeł. Większość strumieni charakteryzuje się podkrytycznym charakterem przepływu, a wówczas kąty pomiędzy strumieniami często nie grają istotnej roli. Jeżeli kąty te mogą mieć znaczący wpływ, należy posłużyć się alternatywną metodą ilości ruchu – jest to zaadoptowane, jednowymiarowe sformułowanie równania ilości ruchu, w którym kąty pomiędzy strumieniami służą do obliczenia sił związanych z prowadzonymi przez nie przepływami. Możemy mieć do czynienia z następującymi sześcioma przypadkami:

przypadek
reżim przepływu
rodzaj węzła
1
spokojny
połączenie wód
2
spokojny
rozgałęzienie przepływu
3
rwący
połączenie wód
4
rwący
rozgałęzienie przepływu
5
mieszany
połączenie wód
6
mieszany
rozgałęzienie przepływu

Poniżej przedstawiona zostanie dyskusja metod modelowania węzłów wodnych dla wymienionych przypadków.