5. Modelowanie mostów

(Modeling Bridges)

Straty energii powodowane przez konstrukcje mostowe obliczane w HEC-RAS składają się z trzech części. Pierwszą stanowią straty powstałe tuż poniżej przekroju mostowego, gdzie następuje rozszerzenie się strumienia. Drugą stanowią straty powstałe wewnątrz konstrukcji mostu, które obliczane mogą być przy pomocy kilku metod. Na trzecią składają się straty powstałe powyżej przekroju mostowego, gdzie zwykle dochodzi do zwężenia strumienia.