Obliczenia hydrauliczne w przekroju mostowym

(Hydraulic Computations Through the Bridge)

HEC-RAS umożliwia użytkownikowi analizowanie przekroju mostowego na kilka sposobów, bez konieczności zmiany jego geometrii. Istnieje możliwość przeprowadzenia analizy dla następujących warunków :

  • przepływ niski (klasy A, B i C)
  • kombinacja przepływu niskiego i przelewu (z poprawkami na podtopienie przelewu)
  • przepływ ciśnieniowy (jak dla otworów lub zamknięć)
  • kombinacja przepływu ciśnieniowego i przelewu
  • przepływy przy całkowicie zatopionej konstrukcji mostowej

W tej części podręcznika omówione są szczegółowo w jaki sposób program wykonuje obliczenia dla wszystkie tych rodzajów przepływu.