Wybór sposobu modelowania mostu

(Selecting Bridge Modeling Approach)

Istnieje kilka możliwości do wybory w czasie wykonywania obliczeń profilu zwierciadła wody wewnątrz kontrukcji mostowej. W przypadku przepływów niskich (zwierciadło wody poniżej najwyższego punktu dolnej krawędzi konstrukcji mostu) użytkownik może wybrać którąkolwiek lub wszystkie z czterech dostępnych metod obliczeniowych. W przpadku przepływów wysokich użtkownik musi dokonać wyboru pomiędzy podejściem standardowym, jakim jest metoda energetyczna, a obliczeniami przepływu ciśnieniowego i przelewu. Wybór metody powinien być należycie rozważony. Poniżej przedstawiono rozważania, które dają ogólne wskazówki co do wyboru właściwej metody w różnych sytuacjach.