8. Modelowanie przelewów i zamknięć

(Modeling Gated Spillways, Weirs and Drop Structures)

Obecna wersja HEC-RAS pozwala zamodelować przelewy z zamknięciami oraz przelewy stałe (ang. overflow weir) zarówno czołowe, jak i boczne. Użytkownik ma możliwość zamodelowania zamknięć segmentowych oraz zasuwowych. Ze względu na kształt korony przelewu, mamy do wyboru kształty praktyczne lub przelewy o szerokiej koronie. Istnieje możliwość zamodelowania jednoczesnego wypływu z zamknięć oraz niekontrolowanego przepływu przez przelew stały. Ten rozdział podręcznika zawiera ogólne wskazówki dotyczące modelowania zamknięć i przelewów oraz opisuje używane w obliczeniach równania.