Współczynniki kontrakcji

(Expansion and Contraction Coefficients)

Użytkownik określić musi ich wielkości aby uwzględnić straty energii związane z kontrakcja strumienia na górnym i dolnym stanowisku stopnia piętrzącego. Zalecane wartości współczynników kontrakcji podane zostały w rozdziale 3. Wymagane dane.