Zamknięcia zasuwowe

(Sluice Gates)

Rys. 8.7 Przykładowe zamknięcie zasuwowe przelewu o szerokiej koronie

Rys. 8.7 Przykładowe zamknięcie zasuwowe przelewu o szerokiej koronie

Przykładowe zamknięcie zasuwowe przelewu o szerokiej koronie przedstawione zostało na rys. 8.7. Równanie tego typu zamknięcia przy swobodnym wypływie ma następującą postać :

$$Q = C W B \sqrt{2gH}, \qquad\textrm{(8-4)}$$

gdzie $H$ – wysokość energii na górnym stanowisku ponad koroną przelewu $Z_U - Z_sp$ [m],
$C$ – współczynnik wydatku, zwykle zawierający się w granicach 0.5 – 0.7.

Gdy poziom wody dolnej wzrasta i zaczyna powodować, dla danego przepływu, wzrost piętrzenia na górnym stanowisku, program używa w obliczeniach równania :

$$Q = C W B \sqrt{2g 3H}, \qquad\textrm{(8-5)}$$

gdzie $H = Z_U – Z_D$ [m].

Podobnie jak dla zamknięć segmentowych, program przyjmuje że nastąpiło podtopienie wypływu, gdy stosunek głębokości na dolnym stanowisku do wysokości energii strumienia na stanowisku górnym (oba mierzone od poziomu korony przelewu) jest większy od 0.67. Równanie (8-5) zastosowano, aby przejście do przepływu zatopionego odbyło się w sposób płynny. Gdy współczynnik zatopienia wzrasta do 0.80, w obliczeniach użyte zostaje równanie wypływu z zatopionego otworu (8-3).