Przelewy stałe

(Uncontrolled Overflow Weirs)

Oprócz przelewów wyposażonych w zamknięcia, użytkownik ma również możliwość zdefiniowania w tym samym przekroju przelewu stałego. Może on reprezentować przelew awaryjny lub przelew ponad całością konstrukcji wraz z przyczółkami. Wydatek przelewu obliczany jest wg równania (8-7). Przelew stały może być zdefiniowany jako przelew o szerokiej koronie lub o kształtach praktycznych.

Jeżeli jest to przelew o kształtach praktycznych, program uwzględni zmienność jego współczynnika wydatku w zależności od tego, czy wysokość energii strumienia na górnym stanowisku różni się od wysokości projektowej (rys. 8.10). Program uwzględnia również w obliczeniach stopień podtopienia przelewu. Szczegółowa dyskusja dotycząca stopnia podtopienia i określania współczynników wydatku przedstawiona została w rozdziale 5. Modelowanie mostów.