ostrzeżenia

Po wykonaniu obliczeń w oknie Cross Section Output przeczytałam następujące ostrzeżenia:
1. The energy equation could not be balanced within the specified number of iterations. The program used critical depth for the surface and continued on with the calculations.
2. During the standard step iterations, when the assumed water surface was set equal to critical depth, the calculated water surface came back below critical depth. This indicates that there is not a valid subcritical answer. The program defaulted to critical depth.
Nie do końca rozumiem o co chodzi i gdzie tkwi błąd.

Szanowny Anonimie, > nie do

Szanowny Anonimie,

> nie do końca rozumiem o co chodzi

Program nie mógł znaleźć właścwiego rozwiązania dla spokojnego (ang. subcritical) reżimu przepływu. W przekroju, którego dotyczy ten komunikat, program przyjął za wynik głębokość krytyczną i kontynuował obliczenia dla kolejnych przekrojów.

> gdzie tkwi błąd

Najprawdopodobniej w założeniu, że na obliczanym odcinku odbywa się jedynie przepływ spokojny. Proszę sprawdzić, czy analiza była wykonana dla reżimu mieszanego (w oknie uruchamiania analizy stacjonarnej, w ramce Flow Regime, czy ustawiono opcję mixed)?

Proszę podać więcej szczegółów dotyczących problemu, jeśli będzie on istniał nadal, mimo wykonania analizy dla kombinacji przepływu spokojnego i rwącego.

Radosław Pasiok