Współpraca HEC i ESRI

Na stronach ESRI Polska umieszczona jest notka o współpracy HEC i ESRI. Dotyczy ona rozwoju nowej generacji systemów informacji geograficznej (GIS) dla potrzeb modelowania hydrologicznego i analiz środowiskowych. Jako cele wspólnego projektu wymienia się m.in. :

  • budowę aplikacji opartej na ArcGIS, służącej do analiz wpływu na środowisko, jakie wywierać mogą zmiany przepływu,
  • upublicznienie technologii modelowania hydrologicznego HEC, co ma umożliwić współpracę odpowiednich służb, zarządców obiektów i ludności - użytkownicy obiektów będą mogli samodzielnie budować potrzebne modele hydrologiczne.

 

Radosław Pasiok