Podział odcinka rzeki i zmienność przepływu na długości

Zapędziłem sie i wpisałem przekroje /ponad 300/ w 30 km odcinek rzeki. Ponieważ ze względów na hydrologię muszę ten odcinek podzielić na 3 odcinki /inne przepływy na każdym z nich/ .Jak to zrobić nie kasując przekrojów?

Zmienny przepływ na długości rzeki

Jeśli zachodzi potrzeba zmiany wielkości natężenia przepływu na długości odcinka rzeki, to nie trzeba go dzielić na osobne części. Wielkość przepływu może się zmieniać w dowolnym przekroju.

W edytorze danych o przepływach można dodać informację o zmianie przepływu poleceniem Add A Flow Change Location (dodaj miejsce zmiany przepływu). Przypuśćmy, że chcielibyśmy, aby począwszy od przekroju w stacji 2.716 w dół obowiązywała wielkość przepływu Q=3.4577 m3/s. Wybieramy ten przekrój na listewce River Sta. i przyciskiem znajdującym się obok dodajemy go do listy przekrojów, w których zmienia się wielkość przepływu.

AddFlowChangeLocation

Jeśli chcemy dodać od razu większą ilość przekrojów, w których zmieni się natężenie przepływu, skorzystajmy z polecenia Add Multiple (dodaj wiele). W skrajnym przypadku przepływ może mieniać się w każdym przekroju. Poniżej przedstawiłem wykres zmienności całkowitego przepływu (Q Total) na długości modelu.

Zmienne natężenie przepływu na długości modelu

 

Jeśli zaś idzie o podział odcinka z innych względów, to zapisałbym cały odcinek w trzech plikach geometrii i usunął w każdym z nich zbędne przekroje, które należeć będą do pozostałych. Usuwanie wielu przekrojów najlepiej wykonać poleceniem Delete Nodes (XS, Br, Culv,...) z menu Edit modułu geometrii.

--Radosław Pasiok