Odległości między przekrojami

Czy jest jakiś sposób żeby sobie ułatwić życie i w pozycji reach Lengths wygenerować automatycznie odległości między nimi a nie za pomocą odejmowania w kalkukatorze i ręcznie. Ja zapisuję przekroje w takiej formie 12.332 , 12.558, .. itd /które odpowiadają kilometrom/. Próbowałem za pomocą excel ale tabela edit downstream reach lenghts nie pozwala na skopiowanie do arkusza, chyba że ja coś źle robię albo nie umiem.

Odległości między przekrojami

Chcemy wygenerować tablicę odległości pomiędzy przekrojami na podstawie tablicy stacji przekrojów, które odpowiadają kilometrażowi rzeki. Najpierw zdobądźmy listę stacji:

  • Otwórzmy tablicę River Stations z menu Tables.
  • Zaznaczamy całą kolumnę (klikając na szarym polu New RS),
  • kopiujemy ją (kombinajcą klawiszy CTRL + C)
  • i wklejamy do arkusza kalkulacyjnego (kombinacją klawiszy CTRL + V).

W arkuszu kalkulacyjnym (np. Calc z pakietu OpenOffice) obliczamy różnice pomiędzy kolejnymi stacjami - jeśli stacje podane były w kilometrach, pamiętajmy o zamianie odległości na metry. Tak przygotowaną kolumnę odległości można skopiować i wkleić (CTRL + V) w tabeli Reach Lengths.
Uwaga
: wklejanie działa jedynie na zaznaczony zakres komórek, zatem jeśli chcemy wkleić całą kolumnę, zaznaczamy uprzednio całą kolumnę. Najprościej jest to zrobić klikając na szarym polu nagłówka kolumny.

 

Radosław Pasiok